Top

The Work of Byron Katie

To čomu uveríme, tým sa staneme. Čo ak zistíme, že naše myšlienky nie sú vôbec pravdivé?

Spoznajte svoju vnútornú múdrosť

Práca je meditácia. Je to metóda vyšetrovania, ktorá sa rodí priamo zo skúseností jej objaviteľky Byron Katie. www.thework.sk

Táto prax vám umožňuje prístup k múdrosti, ktorá vo vás už existuje.

Jednoduchá, ale neuveriteľne účinná metóda skúmania stresujúcich myšlienok

Keď robíme Prácu (The Work), nielenže sme ostražití voči našim stresujúcim myšlienkam – tým, ktoré vo vašom svete spôsobujú všetok hnev, smútok a frustráciu – ale spochybňujeme ich, a tým spochybňovaním stresujúce myšlienkystrácajú nad nami moc. Veľké duchovné texty opisujú – “ČO” to znamená byť slobodný. Práca nám ukazuje “AKO” je to možné dosiahnuť. Ukazuje vám presne, ako identifikovať a spochybniť akúkoľvek myšlienku, ktorá by vás z tejto slobody vytrhavávala.

S konceptom Práce “The Work” som sa prvý krát stretla počas môjho pobytu v Kanade v roku 2003 keď som si prečítala knihu od Byron Katie – Loving what Is – Milovať to čo je. Odvtedy som sa opakovane vracala k tejto metóde vždy keď mi bolo v živote najtažšie.

V marci roku 2018 som v Californii absololvovala 10-dňovú Školu práce – The School for the Work, kde som sa naučila odborne viesť seba a byť facilitátorom tejto metódy pre druhých. Odvtedy vykonávam Prácu “The Work” denne. Myseľ a ego sú neuverilne vynaliezavé a preto robiť Prácu s niekým, kto pozná nástrahy mysle robí túto metódu oveľa účinnejšou.