Top

Čo je Biorezonancia?

Jedná sa o aplikáciu kvantovej fyziky v medicíne. Biorezonancia je neinvazívna metóda s celostným prístupom k pacientovi.
Vykonáva sa prístrojom, ktorý pracuje na biofyzikálnom princípe a zjednodušene povedané komunikuje s organizmom pomocou elektromagnetických frekvenčných vzoriek, ktoré upravuje a vracia späť. Umožňuje tiež pracovať s frekvenčným vzorom substancií, baktérií, vírusov, alergénov atď.
V západnej Európe sa využíva v medicíne už viac ako 25 rokov a zaznamenala tam za dobu svojho vývoja veľa úspechov, a to aj na poli akademickej pôdy.

V našej praxi používame Biorezonanciu s nemeckým prístrojom Bicom Optima, ktorého vývoj trval viac ako 30 rokov. Používame ho v prípadoch, pri ktorých klasická západná medicína narazila na hranice svojich možností. Biorezonanciou vieme pomôcť pacientom s chorobami, ktoré sú pomenované ako neliečiteľné, chroniciké, neznáme….
Biorezonancia umožňuje diagnostikovať príčiny ochorenia. Prístroj môže používať iba vyškolený personal s certifikátom.

Vynikajúce výsledky má biorezoznancia pri:

  • alergiách
  • astme
  • psoriáze
  • odvykaní od fajčenia
  • reduckii hmotnosti
  • žalúdočných problémoch
  • depresiách
  • závislostiach

ako aj všetkých iných indikáciách, ktoré sú chronické, s nedostatočným alebo žiadnym zlepšením pomocou klasickej medicíny.

Viac informácií a podrobností ohladne klinických štúdií nájdete na stránke oficiálneho predajcu prístrojov Bicom pre Českú a Slovenskú republiku Biomed CZ www.bicom-optima.cz

Kontraindikácie

Biorezonančné vyšetrenie je vhodné takmer pre každého. Vedľajšie účinky biorezonančného vyšetrenia nie sú známe. Vyšetrenie sa neodporúča pre ľudí s kardiostimulátorom, s epilepsiou a pre tehotné ženy v prvom trimestri tehotenstva.