Top

Diagnostika z pohľadu tradičnej čínskej medicíny

Tradičná čínska medicína má viac ako 3000 ročnú históriu pozostávajúcu zo zásadných teórií a neuveriteľne bohatej klinickej praxe vykonávanej generáciami lekárov. Zaoberá sa fyziológiou a ochoreniami ľudského tela, ich prevenciou, diagnostikou a liečbou. Zameriava sa na odstraňovanie príčin vzniku ochorení, ktoré hľadá vo funkčných okruhoch (5 elementov) a usiluje o nastolenie opätovnej rovnováhy. Svojimi princípmi a celostným prístupom k človeku má nenahraditeľnú pozíciu v rámci prevencie.

Tradičná čínska medicína pôsobí priamo pri odstraňovaní príčin vzniku samotných fyzických či psychických porúch. Vedecky je dokázané jej priame pôsobenie na bunkovej úrovni a vo všetkých štádiách samotného ochorenia.

Základom tradičnej čínskej medicíny je individuálny prístup, pochopenie princípu jin a jang a koncepcia piatich elementov. Princíp tvorí  Čínska filozofia absolútnej prepojenosti energie, a tým i hmoty, jednotného vesmíru, zahŕňajúc holistický (celostný) prístup k telu fyzickému, emocionálnemu, mentálnemu a duchovnému.

Metódy terapie: biorezonancia, akupresúra, bylinná liečba
Cenník:
Vstupné diagnostické vyšetrenie (90 minút)……………………70 EUR (diagnostika dotazovaním, pohmat (bolestivosť) akupunktnúrnych bodov, diagnostika jazyka, pulzu, očnej dúhovky)
Kontrolné vyšetrenie (30 minút)…………………………………….30 EUR